ศูนย์บริการกิฟฟารีนแม่สาย เชียงราย

ศูนย์กิฟฟารีน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่อยู่ 113 ม.8 ถ.ป่ายาง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 053-732391-2 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิกใหม่เลย แผนที่กิฟฟารีนแม่สาย เช […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนอุตรดิตถ์

ศูนย์กิฟฟารีน จ.อุตรดิตถ์ ที่ตั้ง :  2/57 ถนน พาดวารี (บขส.) ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-407597,055-407699 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน สมัครซื้อกินซื้อใช้เท่านั้น ไม่ต้อง […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีน สุโขทัย

ศูนย์กิฟฟารีน จ.สุโขทัย ที่อยู่ 345/6-7 ถนน บายพาส ตำบล ปากแคว อำเภอ เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 055-621116-7 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน   ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิกใหม่เลย แผนที่กิฟฟารีน สุโ […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนลำพูน

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ลำพูน ที่อยู่ 183/10-11 หมู่ 4 ถนน สันป่าฝ้าย-บ้านธิ ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-582202-3 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน   ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิกใหม่เลย […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีน เถิน ลำปาง

ศูนย์กิฟฟารีน เถิน จ.ลำปาง ที่อยู่ 231 หมู่ 7 บ้านดอนไชย ถนน พหลโยธิน ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-291117 , 054-291007 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน หยุดวันอังคาร   ขอบัตรส่วนลด […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนลำปาง

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ลำปาง ที่อยู่ 89/16-17 ถนน ดวงรัตน์ ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-323258-9 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน     ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิกใหม่เลย แผนที่กิฟฟารีนลำป […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนแพร่

ศูนย์กิฟฟารีน จ.แพร่ ที่อยู่ 2/113-114 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง อำเภอ เมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-627386 , 054-627389 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน หยุดวันจันทร์   ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิ […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนเพชรบูรณ์

ศูนย์กิฟฟารีน จ.เพชรบูรณ์ ที่อยู่ 163/1-2 ถนน สามัคคี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-743696 , 056-743505 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน   ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิกใหม่เลย แผ […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนพิษณุโลก

ศูนย์กิฟฟารีน จ.พิษณุโลก ที่อยู่ 999/100 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-220672-3 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน   ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิกใหม่เลย แผนที่กิฟฟารีน […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนพิจิตร

ศูนย์กิฟฟารีน จ.พิจิตร ที่อยู่ 31/73 ถนน สระหลวง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-611880 , 056611886 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน   ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิกใหม่เลย แผนที่กิฟฟา […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนพะเยา

ศูนย์กิฟฟารีน จ.พะเยา ที่อยู่ 1/2-3 ถนน ชายกว๊าน ตำบล เวียง อำเภอ เมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-480811, 054-484214 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน   ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิกใหม่เลย แผนที่กิฟฟารีน […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนน่าน

ศูนย์กิฟฟารีน จ.น่าน ที่อยู่ 94/1 ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง น่าน 55000 โทรศัพท์ 054-775002-3 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น ยกเว้น หยุดวันพุธ       ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิกใหม่เลย […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนตาก

ศูนย์กิฟฟารีน จ.ตาก ที่ตั้ง :  ตาก ที่อยู่ 6/17-18 ถนนพหลโยธิน 1 ตำบล หนองหลวง อำเภอ เมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000 โทรศัพท์ 055-541762-3 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น ยกเว้น หยุดวันพฤหัสบดี […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนเชียงใหม่

ศูนย์กิฟฟารีน จ.เชียงใหม่ ที่ตั้ง : 222 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-275627-9 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน สมัครซื้อกินซื้อใช้เท่านั้น ไม่ต้องการสมัคร แต่ขอร […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนเชียงราย

ศูนย์กิฟฟารีน จ.เชียงราย ที่ตั้ง :  765/2-3 ถนนหนองบัว ตำบล เวียง อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-743250-1 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสมาชิกใหม่เลย แผนท […]

ศูนย์บริการกิฟฟารีนกำแพงเพชร

ศูนย์กิฟฟารีน จ.กำแพงเพชร ที่ตั้ง :  102 ถนนวิจิตร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 โทรศัพท์ 055-712703-4 วันเปิดบริการ เปิดทุกวัน ยกเว้น วันอังคาร ขอบัตรส่วนลด25% /สมัครสม […]